กัมพูชารุ่งเป็น ประเทศรายได้ปานกลาง

เอเจนซ์ กัมปูเจีย เพรส ระบุว่า กัมพูชาขยับจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้ว เนื่องจากดัชนีทางเศรษฐกิจเติบโตสูงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจกัมพูชา กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศที่โตขึ้น ลดความยากจนได้เฉลี่ย 4.5% ต่อปี ตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ด้านสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ขณะนี้กัมพูชาเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง ที่คาดว่าจะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง และประเทศพัฒนาแล้ว ในปี 2573 และ 2593 ตามลำดับ

 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1371208690

เขียนโดย AseanSTI Admin    เมื่อวันที่ 24-06-2556    เวลา 13:57:04
ป้ายกำกับ กัมพูชา