สิงคโปร์ สุดยอดเมืองนวัตกรรม

 

 

เรื่องโดย : การดี เลียวไพโรจน์ Thammasat Business School karndee@tbs.tu.ac.th 

เพียง 48 ปีหรือเพียงไม่ถึงหนึ่งช่วงชีวิตคนหลังจากที่ประกาศอิสรภาพจากมาเลเซีย สิงคโปร์เปลี่ยนแปลงเมืองอย่างก้าวกระโดด ไม่มีสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือตามยถากรรมของเมือง แต่ทุกอย่างมาจากการวางแผนและการวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด การปฏิบัติอย่างจริงจังที่มีเป้าหมายเดียวทั้งสิ้น เมืองนวัตกรรมตามแบบฉบับของสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่การออกแบบตึก ถนนหนทางให้ดูดีเท่านั้น แต่หมายรวมถึง การออกแบบระบบนิเวศน์หรือ Eco-System ทั้งหมด ตั้งแต่การตอบสนองการอยู่อาศัยของคนทุกระดับชั้น และทุกเชื้อชาติ การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การขนส่งคมนาคม การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านต่างๆ“Disneyland with the death penalties” มีคนเคยเปรียบเทียบสิงคโปร์ไว้เช่นนี้ว่า ..ราวกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ แต่หากผิดกฎอาจรับโทษถึงตาย... จึงไม่น่าแปลกใจที่คนสิงคโปร์จะมีความเป็นระเบียบ บ้านเมืองสะอาดไม่มีขยะ รถยนต์บนถนนถึงแม้จะแม้มีติดบ้าง แต่ก็เป็นระเบียบ กฎจราจรมีไว้ให้ปฏิบัติตาม ไม่ใช่มีไว้แหกกฎเหมือนบ้านเราSingapore – The Global City in Asia สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์เมืองว่าจะเป็นเมืองระดับโลกซึ่งจะมีความเป็นนานาชาติ เป็นแลนมาร์คสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ที่จะดึงคนเก่งมีความสามารถจากทั่วโลกให้มาอยู่อาศัย โดยการให้ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี มีโอกาสในการทำงาน และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี และที่สำคัญเป็นเมืองที่ดีในการตั้งรกราก หรือ “Growing a family” สิงคโปร์มีการตั้งแนวยุทธศาสตร์ของเมืองไว้หลักๆ 3 ด้านที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน คือ(1)สร้างสิงคโปร์ให้เป็นที่ที่น่าอยู่ทีสุดในเอเชีย (Asia’s most livable city) เมืองบางเมืองน่าไปเที่ยว แต่ไม่น่าอยู่ สิงคโปร์ตีโจทย์ “ความน่าอยู่” เพื่อรองรับการเข้ามาของคนที่หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงการตั้งเป้าให้เมืองเป็นศูนย์กลางรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผ่านนโยบายของรัฐส่วนกลางสู่ชุมชน จากที่หลายคนมองคนสิงคโปร์ทำงานเป็นหุ่นยนต์ เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจากการค้าและการเงิน วันนี้สิงคโปร์สนับสนุนธุรริจสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรมทุกแขนงจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับ หลายคนมองว่าสิงคโปร์ไม่มีคนจน จริงๆแล้วคนจนหรือคนไร้บ้านก็มีเหมือนกัน แต่เมืองสิงคโปร์มีการจัดการความต้องการขั้นพื้นฐานไว้อย่างดี ทั้งการเตรียมบ้าน ชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพดีมากให้กับคนทุกระดับเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเรา(2)สร้างสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางขององค์กรนวัตกรรมและองค์กรสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเอเชีย (New Asia’s hub for innovative and creative enterprises) เริ่มจากฐานรากที่สำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์มีแนวนโยบายเพื่อผลักดันสร้างทักษะความคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking และทักษะการออกแบบให้กับคนทุกคน ผ่านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ (3)สร้างสิงคโปร์ที่เป็นดึงดูดให้คนเก่งหลากลายสาขาให้มาตั้งรกรากพักอาศัย (Best home for talent) แน่นอนค่ะถ้าชีวิตมันเลือกได้ เราก็อยากไปอยู่ในที่ที่มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีกว่า การสร้างนโยบายเพื่อดึงดูดคนเก่งของสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ทำให้กระบวนการขอ work permit ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการวางนโยบายรัฐผ่านการสนับสนุนนโยบายองค์กรให้มีระบบรองรับความหลากหลายของพรสวรรค์ความน่าอัศจรรย์ของสิงคโปร์ที่เราน่าจะเอาเป็นต้นแบบ คือ ความชัดเจนมีเป้าหมายและความยั่งยืนของนโยบาย และที่สำคัญคือการสร้างนวัตกรรมเมืองที่ “แก่น” ไม่ใช่แค่ “เปลือก”

เขียนโดย AseanSTI Admin    เมื่อวันที่ 28-08-2556    เวลา 08:03:54